پیام فرستادن
DOPO TECH GROUP LIMITED
خانه محصولات

صفحه نمایش لمسی سفارشی خازنی

hd hd hd
بهترین محصولات
4.3" 10.1 inch Capacitive Touch Panel

4.3" 10.1 inch Capacitive Touch Panel

12.1" 10 Point Projected Capacitive Industrial Touch Panel Controller PCT/P-CAP

12.1" 10 Point Projected Capacitive Industrial Touch Panel Controller PCT/P-CAP

PCT/P-CAP 18.5 Inch Projected Tft Capacitive Touch Screen , 10 Point Multi Touch Panel

PCT/P-CAP 18.5 Inch Projected Tft Capacitive Touch Screen , 10 Point Multi Touch Panel

صفحه نمایش لمسی سفارشی خازنی

Finger GFF Projected Capacitive Touch SCreen For Car Rearview Mirror

Finger GFF Projected Capacitive Touch SCreen For Car Rearview Mirror

Projected Capacitive Touch Screen G + G Or G + F / F With The USB / I2C Interface

Projected Capacitive Touch Screen G + G Or G + F / F With The USB / I2C Interface

7" OCA Capacitive Touch Screen Panel For The G + F / F Or G + G With USB / I2C Pins

7" OCA Capacitive Touch Screen Panel For The G + F / F Or G + G With USB / I2C Pins

10.1 Inch Projected Capacitive Touch Screen With USB / I2C Port Multi Touch

10.1 Inch Projected Capacitive Touch Screen With USB / I2C Port Multi Touch

8 Inch Projected Capacitive Touch Panel With I2C Or USB Interface Replacement

8 Inch Projected Capacitive Touch Panel With I2C Or USB Interface Replacement

17 Inch 10 Point Projected Capacitive Touch Screen G + G With USB Interface

17 Inch 10 Point Projected Capacitive Touch Screen G + G With USB Interface

3.5 inch Multi Finger Projected Capacitive TouchScreen , Multi Touch Screen Panel

3.5 inch Multi Finger Projected Capacitive TouchScreen , Multi Touch Screen Panel

4.3 Inch G + G Projected Capacitive Touch Screen For Tablet PC / Kiosk , 5 Point Touch

4.3 Inch G + G Projected Capacitive Touch Screen For Tablet PC / Kiosk , 5 Point Touch

Page 1 of 4|< 1 2 3 4 >|